ACV

    14. Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders

    Bij tijdelijke werkloosheid is de werknemer nog gebonden aan een arbeidsovereenkomst en dus in dienst bij de werkgever, maar de arbeidsprestaties worden tijdelijk verminderd of opgeschort. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een periode van tijdelijke werkloosheid. Voor elke vorm van tijdelijke werkloosheid is er een specifieke procedure en gelden er specifieke voorwaarden.

    Sommige vormen van tijdelijke werkloosheid zijn enkel mogelijk voor arbeiders, andere zijn zowel mogelijk voor arbeiders als voor bedienden. In de artikelen 49, 50 en 51 AOW worden drie gevallen van schorsing besproken die alleen voor werklieden voorzien zijn. Het gaat hier om de technische stoornis in de onderneming (artikel 49), de schorsing wegens slecht weer (artikel 50) en wegens economische redenen (artikel 51).

    De arbeidsovereenkomst voor bedienden en handelsvertegenwoordigers kan om deze redenen niet geschorst worden. Voor bedienden is er sinds 1 januari 2012 wel een regeling van schorsing en gedeeltelijke arbeid mogelijk in ondernemingen die bewijzen in moeilijkheden te verkeren (zie later). [660]

    Laatst aangepast op: 04-07-2023