ACV

Bijlage 1

Jaarloongrenzen

Voor heel wat bepalingen in de Arbeidsovereenkomstenwet moet er rekening gehouden worden met de hoogte van het jaarloon. Hiervoor worden elk jaar opnieuw jaarloongrenzen bepaald. In het hiernavolgend tabelletje vindt u een overzicht van deze loongrenzen over de afgelopen jaren:

Loongrenzen van toepassing vanaf 1 januari van het jaar

Loongrenzen m.b.t.

opzeg bedienden,

concurrentiebeding,

scholingsbeding en

sollicitatieverlof

Loongrenzen m.b.t.

proefperiode bedienden

Loongrenzen m.b.t.

opzeg bedienden,

concurrentiebeding en

scheidsrechterlijk beding

2002

€ 25.277

€ 30.301

€ 50.554

2003

€ 25.921

€ 31.073

€ 51.842

2004

€ 26.418

€ 31.669

€ 52.836

2005

€ 26.912

€ 32.261

€ 53.825

2006

€ 27.597

€ 33.082

€ 55.193

2007

€ 28.093

€ 33.677

€ 56.187

2008

€ 28.580

€ 34.261

€ 57.162

2009

€ 29.729

€ 35.638

€ 59.460

2010

€ 30.327

€ 36.355

€ 60.654

2011

€ 30.535

€ 36.604

€ 61.071

2012

€ 31.467

€ 37.721

€ 62.934

2013

€ 32.254

€ 38.665

€ 64.508

Loongrenzen m.b.t.

concurrentiebeding en scholingsbeding

Loongrenzen m.b.t.

concurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding

2014

€ 32.886

€ 65.771

2015

€ 33.203

€ 66.406

2016

€ 33.221

€ 66.441

2017

€ 33.472

€ 66.944

2018

€ 34.180

€ 68.361

2019

€ 34.819

€ 69.639

2020

€ 35.761

€ 71.523

2021

€ 36.201

€ 72.402

2022

€ 36.785

€ 73.571

2023

€ 39.353

€ 78.706

Laatst aangepast op: 19-01-2023