ACV

Bijlage 5

Interessante weblinks

Op deze website vind je, naast tal van andere informatie omtrent de sociale dialoog, de integrale teksten van de binnen de Nationale Arbeidsraad afgesloten cao’s.

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je terecht voor de raadpleging van o.a. alle sector-cao’s vanaf 1 januari 2000, maar ook voor allerlei thematische informatie over het arbeidsrecht.

Via deze officiële website vind je alle geconsolideerde, up-to-date wetgeving.

De voorbereidende werken van wetgeving vind je terug op de websites van de Kamer en de Senaat.

Deze website biedt een overzicht van de Europese regelgeving (richtlijnen, verordeningen,…).

Ben je op zoek naar uitspraken van Belgische rechtscolleges, dan moet je op de portaalsite van de Rechterlijke Macht zijn. Via deze weg heb je toegang tot een uitgebreide databank met uitspraken van de Belgische rechtbanken en hoven. Voor arresten van het Grondwettelijk Hof kan je je weliswaar best wenden tot de eigen site van dit Hof (www.const-court.be). Hetzelfde geldt voor rechtspraak van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be), het Europees Hof van Justitie (curia.europa.eu) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (www.echr.coe.int).

Als je vragen hebt over privacy op het werk, kan je informatie vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Heb je vragen over discriminatie op het werk, dan kan je informatie vinden op de website van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (unia).

Ook op onze websites vind je een brede waaier aan arbeidsgerelateerde informatie.

Laatst aangepast op: 10-02-2023