ACV

Bijlage 2

Opzegtermijnen arbeiders

Nr. PC

Anciënniteit

Opzegtermijn werkgever

Opzeg-termijn werknemer

Opmerkingen

102.01

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.01

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 6 m: 28 d

6 m tot < 20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

102.02

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

49 d

70 d

98 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.04

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.05

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

3 m

6 m

12 m

12 m

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.06

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <11 j

11 tot <16 j

16 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

42 d

56 d

84 d

112 d

140 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.07

< 10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

77 d

105 d

133 d

161 d

224 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.08

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

102.09

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

104

(termijnen voor opzeg met oog op SWT tussen ‘()’)

< 6 m

6 m tot <5j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25j

28 d (7 d)

42 d (28 d)

49 d (42 d)

77 d (56 d)

112 d (84 d)

133 d (112 d)

168 d (112 d)

3 d

14 d

14 d

21 d

28 d

28 d

35 d

Termijn voor afvloeiings-SWT: 28 d

105

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

28 d

40 d

48 d

70 d

97 d

140 d

175 d

14 d

14 d

14 d

14 d

21 d

28 d

42 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

Bij herstructurering

< 10 j

10 tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

56 d

112 d

14 d

14 d

28 d

Afwijkende opzegtermijnen enkel van toepassing in geval van bevestiging via ondernemings-cao

106.01

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

35 d

70 d

105 d

140 d

175 d

213 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

106.01

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

28 d

40 d

70 d

105 d

140 d

175 d

213 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 6 m: 28 d

6 m tot < 20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

106.02

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT of bij langdurige ziekte (> 6 m):

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

106.02

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 6 m: 28 d

6 m tot < 20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

106.03

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT of bij langdurige ziekte (> 6 m):

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

106.03

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 6 m: 28 d

6 m tot < 20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

107

< 6 m

6 m tot < 5 j

5 j tot < 10 j

10 j tot < 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

37 d

45 d

60 d

90 d

120 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

109

<20j

Vanaf 20j

32 d

64 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT of rustpensioen:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

110

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

110

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 6 m: 28 d

6 m tot < 20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

111.01-.02

< 5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

42 d

49 d

84 d

112 d

154 d

196 d

14 d

14 d

28 d

28 d

42 d

42 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 35 d

Vanaf 20 j: 70 d

Bij meervoudig ontslag

< 10 j

10 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

70 d

133 d

14 d

21 d

28 d

Afwijkende opzegtermijnen enkel van toepassing in geval van bevestiging via ondernemings-cao

111.03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

28 d

42 d

49 d

84 d

112 d

154 d

196 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

42 d

42 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 35 d

Vanaf 20 j: 70 d

Bij meervoudig ontslag

< 10 j

10 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

70 d

133 d

14 d

21 d

28 d

Afwijkende opzegtermijnen enkel van toepassing in geval van bevestiging via ondernemings-cao

Opzeg werknemer aangeworven voor bepaalde werf en met minder dan 9 m anciënniteit

3 d

1 d

112

<5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

40 d

48 d

77 d

112 d

147 d

154 d

14 d

14 d

21 d

21 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT of vervroegd pensioen:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

113.01, .02 en .03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

28 d

40 d

48 d

84 d

112 d

154 d

196 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 10 j: 28 d

10 tot <20 j: 56 d

Vanaf 20 j: 112 d

113.04

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

113.04

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 10 j: 28 d

10 tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

114

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

114

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

115

(met uitzondering van PC 115.03)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

25 tot <30 j

30 tot <35 j

Vanaf 35 j

7 d

40 d

48 d

64 d

105 d

140 d

168 d

196 d

224 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

115.03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

25 tot <30 j

30 tot <35 j

Vanaf 35 j

7 d

40 d

48 d

64 d

105 d

140 d

168 d

196 d

2224 d

3 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

116

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

28 d

42 d

63 d

119 d

147 d

189 d

245 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

Sector inkten, kleuren en vernissen (bepaalde bedrijven – enkel ontslag voor economische, technische of structurele redenen)

< 2 j

2 tot < 5 j

5 tot < 10 j

10 tot < 15 j

15 tot < 20 j

20 tot < 25 j

Vanaf 20 j

63 d

77 d

98 d

154 d

203 d

238 d

245 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

117

< 1 j

1 tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

25 tot <30 j

30 tot <35 j

35 tot <40 j

Vanaf 40 j

28 d

3 m

6 m

9 m

12 m

15 m

18 m

21 m

24 m

27 m

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

28 d

28 d

28 d

Vaste opzegtermijn bij ontslag met oog op SWT: 56 d

118

afwijkende opzegtermijnen voor kleine- en banketbakkerijen (tussen ‘()’)

< 6 m

< 1 j

Vanaf 1 j

Vanaf 2 j

Vanaf 3 j

Vanaf 4 j

Vanaf 5 j

7 d (7 d)

42 d (38 d)

49 d (42 d)

56 d (45 d)

63 d (49 d)

70 d (52 d)

84 d (63 d)

3 d (3 d)

21 d (19 d)

24 d (21 d)

28 d (22 d)

31 d (24 d)

35 d (26 d)

42 d (31 d)

Bij opzeg door werkgever met oog op brug- of rustpensioen:

<20 j: 35 d

Vanaf 20 j: 70 d

Vanaf 6 j

Vanaf 7 j

Vanaf 8 j

Vanaf 9 j

Vanaf 10 j

Vanaf 11 j

Vanaf 12 j

Vanaf 13 j

Vanaf 14 j

91 d (66 d)

98 d (70 d)

105 d (73 d)

112 d (77 d)

126 d (91 d)

133 d (94 d)

140 d (98 d)

147 d (101 d)

154 d (105 d)

45 d (33 d)

49 d (35 d)

52 d (36 d)

56 d (38 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

Vanaf 15 j

Vanaf 16 j

Vanaf 17 j

Vanaf 18 j

Vanaf 19 j

Vanaf 20 j

Vanaf 21 j

Vanaf 22 j

Vanaf 23 j

168 d (126 d)

175 d (129 d)

182 d (133 d)

189 d (136 d)

196 d (140 d)

210 d (161 d)

217 d (164 d)

224 d (168 d)

231 d (171 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

Vanaf 24 j

Vanaf 25 j

Vanaf 26 j

Vanaf 27 j

Vanaf 28 j

Vanaf 29 j

Vanaf 30 j

238 d (175 d)

252 d (182 d)

259 d (185 d)

266 d (189 d)

273 d (192 d)

280 d (196 d)

294 d (203 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

Vanaf 31 j

Vanaf 32 j

Vanaf 33 j

Vanaf 34 j

Vanaf 35 j

Vanaf 36 j

Vanaf 37 j

Vanaf 38 j

Vanaf 39 j

Vanaf 40 j

Vanaf 41 j

Vanaf 42 j

Vanaf 43 j

Vanaf 44 j

Vanaf 45 j

301 d (206 d)

308 d (210 d)

315 d (213 d)

322 d (217 d)

336 d (224 d)

343 d (227 d)

350 d (231 d)

357 d (234 d)

364 d (238 d)

378 d (245 d)

385 d (248 d)

392 d (252 d)

399 d (255 d)

406 d (259 d)

420 d (266 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

56 d (42 d)

119

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

35 d

42 d

56 d

77 d

105 d

140 d

175 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT: 28 d

120.00

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

7 d

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

3 d

17 d

21 d

28 d

42 d

56 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 7 d

6 m tot <20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

120.00

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

7 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

3 d

17 d

21 d

28 d

42 d

56 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 28 d

6 m tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

120.01

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

7 d

42 d

49 d

63 d

91 d

119 d

3 d

21 d

24 d

31 d

45 d

59 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

< 20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

120.02

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

120.03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

121

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

121

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 28 d

6 m tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

124

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <3 j

3 j tot <20 j

Vanaf 20 j

3 werkdagen

14 d

28 d

56 d

1 werkdag

7 d

14 d

28 d

124

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <3 j

3 j tot <20 j

Vanaf 20 j

4 werkdagen

16 d

32 d

64 d

1 werkdag

7 d

14 d

28 d

125.01, .02, .03

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 j tot <10 j

10 j tot < 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

125.01, .02, .03

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 j tot <10 j

10 j tot < 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 28 d

6 m tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

126

(arbeider in dienst vóór 1/1/2013)

< 20 j

Vanaf 20 j

28 d

112 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT, rustpensioen of bij collectief ontslag/sluiting:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

126

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2013)

< 20 j

Vanaf 20 j

32 d

128 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT, rustpensioen of bij collectief ontslag/sluiting:

<20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

128.01, 128.03 en 128.05

< 6 m

6 m tot <5 j

5 j tot <10 j

10 j tot < 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

Handel in ruwe huiden en vellen (128.01)

< 10 j

10 tot <20 j

Vanaf 20 j

32 d

48 d

64 d

14d

14d

28d

128.02

< 20 j

Vanaf 20 j

32 d

64 d

14 d

28 d

128.06

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

Ontslag door werkgever om economische, structurele of technische redenen

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

28 d

35 d

49 d

91 d

112 d

147 d

168 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

129

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25j

25 tot <35 j

Vanaf 35 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

140 d

154 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT of bij herstructurering:

<20 j: 28 d

Van 20 j: 56 d

130

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 j tot <10 j

10 j tot < 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Van 20 j: 56 d

130

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 28 d

6 m tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

Dagbladen

<5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

56 d

84 d

112 d

140 d

168 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

132

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

133.00

< 6 m

6 m tot <3 j

3 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

49 d

70 d

112 d

140 d

182 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

136

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <30j

30 tot <35 j

Vanaf 35 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

140 d

154 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

28 d

139

<5j

5 j tot <10 j

Vanaf 10 j

44 d

108 d

144 d

22 d

54 d

72 d

140.04

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 3 j

3 j tot < 5 j

5 tot < 10 j

10 tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

60 d

90 d

120 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

140.04

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot < 3 j

3 j tot < 5 j

5 tot < 10 j

10 tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

32 d

60 d

90 d

120 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

142.01

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

21 d

21 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

142.01

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m < 5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

35 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

21 d

21 d

21 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 28 d

6 m tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

142.02

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 5 j

5 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

42 d

112 d

14 d

21 d

56 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

142.02

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

32 d

48 d

129 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 28 d

6 m tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

142.03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

145 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

144

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

145

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

147

< 10 j

10 tot <20 j

Vanaf 20 j

32 d

64 d

128 d

14 d

24 d

32 d

148.01

< 6 m

6 m < 5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

149.01

< 5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

21 d

28 d

35 d

Bij opzeg door werkgever met oog op brug- of rustpensioen:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

149.02

< 5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

40 d

48 d

70 d

98 d

140 d

154 d

14 d

14 d

21 d

21 d

28 d

42 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

149.03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot < 10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

25 tot <30 j

Vanaf 30 j

28 d

40 d

48 d

70 d

98 d

129 d

154 d

182 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

28 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

149.04

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <25 j

Vanaf 25 j

40 d

40 d

48 d

70 d

105 d

140 d

154 d

14 d

14 d

14 d

21 d

21 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

152.01

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

7 d

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

3 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

152.01

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

7 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

3 d

14 d

14 d

14 d

14 d

18 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<6 m: 28 d

6 m tot <20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

302

<1 j

1 tot <5j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

20 tot <28 j

Vanaf 28 j

7 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

129 d + 4 d per extra jaar anciënniteit

3 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<1 j: 7 d

1 tot <20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

303.03

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT of pensioen:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

306

< 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT of pensioen:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

310

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 10 j

10 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

56 d

90 d

112 d

14 d

14 d

28 d

310

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 10 j

10 j tot < 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

56 d

90 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

28 d

311

< 6 m

6 m tot < 5 j

5 j tot < 10 j

10 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

28 d

48 d

64 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

312

< 20 j

Vanaf 20 j

3 m per begonnen schijf van 5j

14 d

28 d

314

< 6 m

6 m tot <3 j

3 j tot <5 j

5 j tot <10 j

10 j tot <15 j

15 j tot <20 j

Vanaf 20 j

42 d

42 d

49 d

56 d

77 d

112 d

147 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

315.01

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot < 5 j

5 j tot < 20 j

28 d

35 d

Bedienden-

regeling

14 d

14 d

Bedienden-

regeling

315.01

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot < 5 j

5 j tot < 20 j

28 d

40 d

Bedienden-regeling

14 d

14 d

Bedienden-regeling

317

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

7 d

40 d

48 d

72 d

97 d

129 d

3 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

318.02

< 6 m

6 m tot <5 j

5 j tot < 7 j

Vanaf 7 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

+ 7 d per extra jaar anciënniteit

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

319.01

T.e.m. 6 m

> 6 m tot < 5 j

5 tot < 10 j

10 tot < 15 j

15 tot < 20 j

20 tot < 25 j

25 tot < 30 j

Vanaf 30 j

28 d

1,5 m

3 m

4,5 m

6 m

7,5 m

9 m

+ 1,5 m per begonnen schijf van 5 j anciënniteit bij dezelfde werkgever

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

28 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT: 28 d

320

< 20 j

Vanaf 20 j

3 m per begonnen schijf van 5 j anciënniteit

14 d

28 d

321

< 6 m

6 m tot < 5 j

5 tot < 10 j

10 tot < 15 j

15 tot < 20 j

Vanaf 20 j

35 d

42 d

77 d

98 d

133 d

160 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

325

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot < 10 j

10 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

56 d

56 d

90 d

112 d

14 d

14 d

14 d

28 d

325

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot < 10 j

10 j tot < 15 j

15 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

56 d

56 d

90 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

28 d

330.01

(< 5 j sectoranciënniteit & arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

35 d

42 d

56 d

84 d

112 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

18 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

Indien arbeidsovereenkomst aangevangen na 31/12/2011:

< 6 m: 28 d

6 m tot <5 j: 40 d

5 tot <10 j: 48 d

10 tot <15 j: 64 d

15 tot <20 j: 97 d

Vanaf 20 j: 129 d

(< 5 j sectoranciënniteit & arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

< 6 m

6 m tot <5 j

5 tot <10 j

10 tot <15 j

15 tot <20 j

Vanaf 20 j

28 d

40 d

48 d

64 d

97 d

129 d

14 d

14 d

14 d

14 d

14 d

18 d

(vanaf 5 j sectoranciënniteit)

< 20 j

Vanaf 20 j

3 m per begonnen schijf van 5 j anciënniteit (min. 3 m)

14 d

28 d

330.03

(arbeider in dienst vóór 1/1/2012)

< 10 j

10 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

28 d

35 d

70 d

14 d

14 d

28 d

Bij opzeg door werkgever met oog op SWT:

<20 j: 28 d

Vanaf 20 j: 56 d

Indien arbeidsovereenkomst aangevangen na 31/12/2011:

< 6 m: 28 d

6 m tot < 20 j: 32 d

Vanaf 20 j: 64 d

(arbeider in dienst vanaf 1/1/2012)

6 m tot < 10 j

10 j tot < 20 j

Vanaf 20 j

32 d

40 d

80 d

14 d

14 d

28 d

Laatst aangepast op: 10-02-2023