ACV

Bijlage 3

Trefwoordenlijst

Trefwoord

Bladzijde

Aangepast werk (recht op)

311

Adoptieverlof ( klein verlet)

Arbeidsgereedschap

131

Arbeidsongeschiktheid

Volledige arbeidsongeschiktheid

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

187

Arbeidsreglement

49

Bepaalde tijd (arbeidsovereenkomst)

94

Betaald educatief verlof

260

Borstvoedingspauzes

243

Cao

42

Cao 45 (verlof om dwingende redenen)

254

Cao 80bis (borstvoedingspauzes)

243

Controlegeneeskunde

195

Definitieve arbeidsongeschiktheid

310

Duidelijk omschreven werk (arbeidsovereenkomst)

102

Geboorteverlof (klein verlet)

245

Gedeeltelijke werkverwijdering

Gewaarborgd dagloon

180

Gewaarborgd loon arbeiders

207

Gewaarborgd loon bedienden

215

Hervallen

Jaarlijkse vakantie

255

Klein verlet

Algemeen

Lijst van gebeurtenissen

244

245

Medisch huisarrest ( beschikbaarheidsplicht-controlegeneeskunde)

Medische overmacht

310

Moederschapsuitkering

241

Omzetting van moederschapsverlof in geboorteverlof

234

Ontslagbescherming

Adoptieverlof

Arbeidsongeschiktheid

Betaald educatief verlof

Vlaams opleidingsverlof

Borstvoedingspauze

Loopbaanonderbreking

Ouderschapsverlof

Politiek verlof

Staking

Vaderschapsverlof

Zwangerschap

424

435

434

423

467

441

473

463

422

436

Overmacht

Einde overeenkomst

Schorsing overeenkomst

308

175

Pleegverlof (klein verlet)

249

Policy

51

Politiek verlof

266

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Prenatale rust

Progressieve tewerkstelling/werkhervatting

203

Postnatale rust

Re-integratie (traject)

Samenloop van schorsingen

Algemeen

Gewaarborgd loon

Samenloop van arbeidsongeschiktheid en moederschapsverlof

172

218

232

Scheidsrechterlijke procedure

201

Schorsing van de arbeidsovereenkomst (begrip)

169

Schorsing door onderling akkoord

296

Sociale promotie (verlof)

258

Staking en lock-out

291

Syndicaal verlof

269

Thematische verloven

297

Tijdelijke arbeid

595

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Tijdelijke werkloosheid

Gebrek aan werk om economische redenen (arbeiders)

Gebrek aan werk om economische redenen (bedienden)

Slecht weer (arbeiders)

Technische stoornis (arbeiders)

Overmacht

Collectieve sluiting00

279

285

275

272

Tijdskrediet en thematische verloven

297

Vlaams Opleidingskrediet

Vlaams Opleidingsverlof

Verlof om dwingende redenen

254

Vlaams opleidingsverlof

Volledige werkverwijdering

Voorlopige hechtenis

270

Werkhervatting

Zetelen in een arbeidsgerecht

257

Zwangerschap en bevalling

223

Zwangerschaps- en bevallingsrust

225

Zwangerschapsonderzoeken

224

Laatst aangepast op: 10-02-2023