ACV

    1. Inleiding

    De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren beëindigd worden. Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de algemene of civielrechtelijke beëindigingswijzen en anderzijds de specifiek arbeidsrechtelijke beëindigingswijzen:

    • De algemene wijzen van beëindiging: bv. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord, de gerechtelijke ontbinding, overmacht;
    • De specifiek arbeidsrechtelijke wijzen van beëindiging: bv. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst via opzegging, het ontslag om dringende reden, het impliciet ontslag.
    Laatst aangepast op: 04-07-2023