ACV

    17. Staking en lock-out

    Staking en uitsluiting zijn in het arbeidsovereenkomstenrecht niet gereglementeerd. Dit is een uitdrukkelijke keuze van de wetgever geweest. [762] Dit heeft er mee toe geleid dat in rechtsleer en rechtspraak lange tijd werd getwist over de invloed van staking en uitsluiting op de individuele arbeidsovereenkomst. Het is alleen dit facet van de staking en de lock-out dat hierna kort wordt toegelicht.

    Laatst aangepast op: 04-07-2023