ACV

    10. Recht op vorming

    Werknemers kunnen verlof nemen om zich te vormen. De belangrijkste regelingen over de vorming van de werknemer zijn die van het betaald educatief verlof [576] en sinds 1 september 2019, het Vlaams Opleidingsverlof. Naast deze vormingsverloven bestaat ook een verlof voor sociale promotie. [577] De reglementering inzake een vergoeding voor sociale promotie werd echter opgeheven vanaf 1 december 2018. In het kader van het akkoord rond vorming en opleiding werd met het oog op vereenvoudiging en het doelgerichter maken van de opleidingsincentives beslist om de vergoeding sociale promotie stop te zetten. Het gaat om de wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie. Aanvragen voor een opleiding conform de wet van 1 juli 1963 voor sociale promotie konden wel nog tot en met 31 december 2018 ingediend worden.

    Werknemers die een opleiding erkend in het kader van sociale promotie volgden, behielden wel nog tot 31 januari 2019 de mogelijkheid om een vergoeding voor sociale promotie te ontvangen.

    Laatst aangepast op: 04-07-2023