ACV

    12. 1Syndicaal verlof

    Wanneer werknemers een mandaat uitoefenen in de ondernemingsraad, het preventiecomité of de vakbondsafvaardiging kunnen zij onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van syndicaal verlof voor de uitoefening van dit mandaat of van syndicaal verlof voor het bijwonen van vormingscursussen.

    Laatst aangepast op: 04-07-2023