ACV

    13. Voorlopige hechtenis

    De uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst gedurende de tijd dat de werknemer afwezig is “wegens maatregelen van voorlopige vrijheidsberoving, waarvan hij het voorwerp is”. [652] Tijdens deze schorsing is er geen loonwaarborg.

    Laatst aangepast op: 04-07-2023