ACV

    2. De handelsvertegenwoordiger

    Traditioneel was de handelsreiziger de bediende die instond voor de verkoop van een product buiten de zetel van de onderneming van de werkgever. Vandaag zijn er echter ook heel wat commerciële bedienden die in buitendienst werken en evenzeer bijdragen tot de verkoop van de producten van hun werkgever. Daarnaast zijn er ook nog heel wat zelfstandige handelstussenpersonen. Niet iedereen die betrokken is bij handel in goederen en diensten, heeft het statuut van handelsvertegenwoordiger. In de praktijk leidt dat vaak tot discussies.

    Handelsvertegenwoordigers vormen een afzonderlijke categorie van werknemers, hoewel zij bedienden zijn. Dat brengt mee dat in beginsel de bepalingen die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst voor bedienden, van toepassing zijn op de handelsvertegenwoordigers. [90]

    Toch wordt in de Arbeidsovereenkomstenwet voor de vertegenwoordigers hier en daar afgeweken van de algemene regels voor bedienden. Hierna zetten we dan ook de specifieke regelingen voor handelsvertegenwoordigers uiteen.

    Laatst aangepast op: 04-07-2023