ACV

  6. Regelmatige beëindiging zonder opzeg of vergoeding

  In een aantal gevallen kunnen werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst (ook buiten de hypothese van de dringende reden) onmiddellijk beëindigen zonder dat een opzegtermijn of -vergoeding verschuldigd zal zijn.

  In het kader van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers worden de eerste drie arbeidsdagen automatisch beschouwd als proeftijd, behoudens strijdige overeenkomst. Tijdens deze proefperiode kunnen zowel de werkgever, als de werknemer de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding beëindigen. [709]

  In het kader van studentenarbeid worden de eerste drie arbeidsdagen automatisch als proeftijd beschouwd. Partijen kunnen hier niet van afwijken. Tijdens deze periode kan de arbeidsovereenkomst door iedere partij zonder opzegging of vergoeding beëindigd worden. [710]

  De arbeider kan de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeg of vergoeding verschuldigd te zijn na een schorsing wegens slecht weer van meer dan één maand. [711]

  De werknemer heeft gedurende de periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen, het recht de overeenkomst zonder opzegging te beëindigen. [712] De werknemer heeft dit recht enkel wanneer het regime van economische werkloosheid effectief op de betrokken werknemer wordt toegepast.

  Als de arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk van minder dan drie maanden, dan mag de werkgever bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die meer dan zeven dagen duurt, de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegtermijn of vergoeding. Dit kan echter enkel wanneer de periode beëindigd is waarin de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of duidelijk omschreven werk kan worden opgezegd (zie 4.7. Opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde duur of bepaald werk).  [713]

  Laatst aangepast op: 04-07-2023